Konşimento Nedir?

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Konşimento Nedir?

Eklenme Tarihi : 19.07.2022

Konşimento Nedir?

Taşımacılık işlemi yapanlar için kıymetli bir evrak olan konşimento bir taşıma senedidir. Konşimento üzerinde alıcı, yükleyici ve ihbar mercii bilgilerinin en başta yer aldığı yapılacak olan ticari işlemle ilgili bilgilerin tamamının yer aldığı evraktır. Sözlükten Konşimento nedir diye bakıldığında taşımak amacıyla gemiye yüklenen malların karşılığında verilen belge olarak geçer.

Karayolu Taşıma Senedi (CMR)

56 ülkenin kullandığı Uluslararası bir taşıma belgesi olan CMR lojistik işlemi yapılmadan önce hazırlanır ve üç asıl nüsha olarak biri nakliyeciye biri alıcıya ve biri de yükletene verilir. Nakliye işleminin nasıl yapılacağı ve ne zaman teslim edileceği gibi bilgiler yer alır. Bu sayede nakliyeyi yapan kişi, alıcı ve gönderen kişinin hak ve sorumlulukları her biri tarafından bilinir. Nakliye sırasında  bir sorun oluştuğunda ya da geciktiğinde gerekilen işlemler yapılır.

Taşınacak olan malların belirli şartlarla alındığını, iyi durumda taşındığını ve teslim alındığını belirten hukuki bir delildir. Bu delil sayesinde üç tarafta haklarını bildiği için rahat bir şekilde hizmetlerini yere getirip günlerine devam ederler. Nakliyeci tarafından bir sorun oluştuğunda ve ispatlandığında nakliyeciye gerekli işlem yapılır. Elbette ispat burada çok önemlidir.

Havayolu Taşıma Senedi (AWB)

Havayolu taşımacılığı yapılan şirketler için düzenlenen ve ürünlerin taşınmak üzere teslim alındığını bildiren belgedir. Bu belge mallar üzerinde tasarruf etme yetkisi sunmaz. Taşıma işlemi sona erip varış havalimanına gelindiğinde mallar bu belgenin üzerinde yazılı olan kişiye teslim edilir. AWB belgesi alıcı yerine alıcının bankası üzerine de hazırlanabilir. Eğer banka yazıldıysa banka varış yerindeki havayolu şirketine vereceği yazılı talimatla malları alıcıya teslim ettirir. Bu senet üç asıl ve 9 kopya olmak üzere biri alıcıya, biri yükletene, biri de havayolu şirketine verilir.

Denizyolu Taşıma Senedi

Denizyolu taşıma senedi gemi şirketinin ya da onun yetkili acentesinin malı yükletene söylediği emre ve nama düzenlenebilen ve belge kTonusu malların taşınmak için kabul edildiğini gösteren bir evrak ve yükleme kayda konulduğunda bir taşıma sözleşmesidir. Belirtilen malın mülkiyetini de temsil eder ve belgenin ciro edilmesiyle mal el değiştirir.

Hızlı ara
Whatsapptan yaz