Lojistik Alanında Depo ve Depolama Nedir?

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Lojistik Alanında Depo ve Depolama Nedir?

Eklenme Tarihi : 19.07.2022

Lojistik Alanında Depo ve Depolama Nedir?

Depolama sadece lojistik sektöründe değil, hayatın birçok alanında da en önemli avantajlardan biridir. Depolama önemli ve finansal açıdan güçlü bir iş statüsündedir. Çünkü depolar ve depolama alanları, herhangi bir ürün veya öğenin depolanması ve güvenli bir şekilde korunması için hayati önem taşır.

Halk arasında portif veya forklift olarak bilinen forkliftlerin çalışma alanlarından biri, özellikle insan gücünün yetersiz olduğu zamanlarda zaman kazandıran makinelerden biri olan depodur. Depolar kullanım süresine göre değişiklik gösterir. Bir anlamda forklift kullanım kolaylığının depo yerleşimi ve ürünlerin sırasına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada, deponun kolay ve verimli kullanımı, taşınan kargo miktarı kadar önemlidir. Forklift gibi iş makinelerinin kullanımı açısından büyük önem taşıyan depolama alanları lojistik sektöründe oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

 

Lojistik Depolama

Lojistikte depolamanın ne olduğundan bahsetmek gerekirse; lojistik alanda depolama, ürünü belirlenen süre zarfında muhafaza etmektir. Ardından istenilen yerlere gönderilmek üzere hazırlanır. Depolama süresinin uzunluğu, depolama türleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Depolama süresi ne kadar uzun olursa, kullanılacak depolar o kadar iyi olur.

Depolama süresi uzunsa ambar denir. Ancak depolama süresi kısaysa daha çok dağıtım merkezi veya transfer merkezi denilebilir. Depolama, temelde kontrol etme, geri alma, yerleştirme, sayma, toplama, kontrol etme ve nakliye gibi adımları içerir. Bu adımlar aynı zamanda düzenli yayın için de temel oluşturur.

Bir bakıma sistematik çalışma gerektiriyor. Sistematik çalışmanın, iş verimliliği üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Yukarıda bahsedildiği gibi, depoların saklama süreleri değişiklik göstermektedir. Ayrıca, istiflenecek ürünün türüne göre depolama türleri de farklılık gösterir.

Depolama Çeşitleri

Depolama çeşitlerini 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Depolama çeşitleri, ürünün hava ile temasına göre değişmektedir. 3 tip depolama alanı vardır: açık depolama, kapalı depolama ve soğuk hava deposu. Açık hava depolama alanları, hava ile tam temas halinde olan depolama alanlarıdır. Çatısız depolar, açık hava depoları olarak da bilinir. Açık hava depolarında istiflenen malzemeler veya ürünler hava ile doğrudan temas eder. Bu öğeler genellikle geri dönüştürülmüş öğeler veya mermer, tuğla, çöp veya hurda yığınları olabilir.

Kapalı hava depolarında amaç, ürünlerin veya kargoların hava ile temasını kesmektir. Sıcaklık ve aydınlatma sistemlerine sahip oldukları için hava sirkülasyonu vardır. Bu hava sirkülasyonu sayesinde malzeme veya ürünlerin sıcaklığı, nemi ve ışık teması kontrol edilir.

Soğuk hava depoları ise “soğuk” olarak adlandırılan depolama alanlarıdır. Soğuk depolamanın temel amacı, istiflenen malzemelerin, ürünlerin veya yüklerin aktarım sırasında bozulmasını önlemektir. Soğuk hava depoları ağırlıklı olarak gıda ve ilaç endüstrilerinde kullanılmaktadır. Bu sayede ürünler deforme olmadan tüketiciye ulaşır. Gerçekleştirilen depolama işleminin dikkat ve özenle yapılması, en önemli aşamadır.

Hızlı ara
Whatsapptan yaz